Hoppa till huvudinnehåll
HBTQ
4 min läsning

My.Kali: Öppet brev till Jordaniens parlamentsledamot Dina Tahboub

Just nu blockeras sajten My.Kali av de jordanska myndigheterna. My.Kali är en webbtidskrift och en av de viktigaste hbtq-plattformarna i Mellanöstern.

Credits Text: My.Kali Family Översättning från engelska: Jan Henrik Swahn 18 december 2017
Kära fru parlamentsledamot Tahboub,
Vi skulle vilja ta tillfället i akt och presentera oss mera formellt: Vi är familjen My.Kali.
My.Kali är en delad blogg – eller som vi själva tycker om att kalla oss, ett nätmagasin – där författare, fotografer, bloggare och all slags konstnärer från MENA-regionen bidrar. Gruppen omfattar en rad livslevande jordanska medborgare som är djupt engagerade i frågor som rör mänskliga rättigheter, social rättvisa och feminism. Hbtq-frågor följer naturligtvis med under samma paraply. Till skillnad från vad vissa källor påstår är vi inte en politisk nyhetsbyrå. Vi rapporterar inte om landets inrikes- och utrikespolitik. Snarare sträcker sig vårt material från alternativa ämnesområden inom konst och musik till frågor som rör sociala minoritetsgrupper. Vi tar med andra ord alla frågor om mänskliga rättigheter väldigt seriöst och hoppas att denna pågående dialog ska kunna leda till förbättringar för olika delar av det jordanska samhället, hbtq-personer inräknade. När vi inte ger röst åt våra åsikter i tidskriften röstar vi, betalar skatt och elräkningar, går till vanliga, tråkiga jobb, tillbringar tid med våra familjer och klagar på vädret och trafiken, precis som alla andra jordanier.
I egenskap av kvinnlig representant för Muslimska Brödraskapets islamska aktionsfront är er ställning av stor betydelse för alla kvinnor inom såväl den privata som den publika sfären. Med det i minnet är det ert ansvar att med respekt begrunda andra jordaniers uppfattningar, i synnerhet när de inte överensstämmer med era egna. Yttrandefrihetens ställning är prekärare i Jordanien än i nästan varje annat land på jorden, och utvecklingen fortsätter att gå åt fel håll. 2017 föll Jordanien ner till 138:e plats på världsorganisationen World Press frihetsindex. Snarare än att verka för en öppen dialog mellan landets mångskiftande folkgrupper bidrar den jordanska mediekommissionen tyvärr till nedgången genom att låta sig dras med i känsloladdade politiska kampanjer.
Angående era ansträngningar att få till en blockad mot My.Kali tänkte vi att ni kanske skulle vara intresserad av att få veta att nättidskriften redan är blockerad, sedan den 14 juli 2016, efter starka påtryckningar från sensationspressen. My.Kali valde att ligga lågt den gången, för att undvika en veritabel mediestorm internationellt eller en konflikt med Jordaniens mediekommission. Men nu då stormen ändå är här välkomnar vi möjligheten att klargöra att nyligen gjorda undersökningar inte på något sätt varit inblandade i att vår tidskrift nu försatts i blockad.
Som vi har fått se prov på förut leder en offentlig demonisering av hbtq-personer till att tryggheten och det allmänna hälsotillståndet i samhället undermineras, vilket riskerar leda till ökat fysiskt våld mot dessa sårbara jordanska medborgare. Eftersom vi alla strävar efter ett Jordanien som garant för undantagslös trygghet – ett land styrt av ett rättsväsen, jämlikhet och pluralism – är det vår fulla övertygelse att vi måste bejaka livet, vårt eget lika väl som andras, låta samhället blomstra utan utgallring, acceptera andra och själva bli accepterade.
Demokratin har gett er en plats för att kunna kämpa för de frågor som ni och övriga folkvalda tror på. Det enda vi begär är att ni ger landets samtliga medborgare utrymme att på samma sätt få ge uttryck för sina egna åsikter. Vi är alla unika och därmed olika (precis som alla mänskliga varelser i ett fungerande samhälle, vilket det nu vara må), och dessa olikheter måste var och en ha rätten att uttrycka fritt oavsett vad vi tror på. Skillnader gör en nation starkare, inte svagare.
Vi hoppas att er tid i parlamentet bidrar till att göra Jordanien till ett bättre och tryggare land, fritt från extremism och intolerans.
Med högaktning,
Familjen My.Kali

Donera

Stöd yttrandefriheten runtom i världen genom att ge en gåva till PEN/Opp. Varje bidrag gör skillnad!

Ge en gåva på Patreon
Fler sätt att engagera sig

Sök